Ha realitzat estudis sobre la cultura punk a Tucumán (Argentina), de la qual ha publicat una tesi, un llibre i un documental: